झेप - बालभारती आधारित सराव परीक्षा

१०००+ प्रश्नांची तयारी
वर्ग ६वी ते १० वी च्या सर्व विषयांचा समावेश
सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त
टेस्ट क्रमांकदिनांकविषयअभ्यासक्रम
107/08/2017भूगोलवर्ग 6, 7, 8
212/08/2017भूगोलवर्ग 9 ते 12
314/08/2017इतिहासवर्ग 6, 7, 8
419/08/2017इतिहासवर्ग 9 ते 12
521/08/2017नागरिकशास्त्र / पर्यावरणवर्ग 6 ते 12
समाजशास्त्र / सहकार
626/08/2017नागरिकशास्त्र / पर्यावरणवर्ग 6 ते 12
समाजशास्त्र / सहकार
728/08/2017अर्थशास्त्रवर्ग 9, 10
802/09/2017अर्थशास्त्रवर्ग 11, 12
904/09/2017सामान्य विज्ञानवर्ग 6, 7, 8
1009/09/2017सामान्य विज्ञानवर्ग 9, 10
X